Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Khoa học môi trường 2023

MBA Các chương trình trong Khoa học môi trường 2023

Tổng quat

Là sinh viên của chương trình đào tạo về khoa học môi trường, bạn sẽ được học về cách mà công nghệ tác động lên môi trường. Thêm vào đó, trọng tâm sẽ được dồn vào việc nghiên cứu cách mà con người tác động lên môi trường và cách để giải quyết các vấn đề và sự đe dọa tới môi trường do ảnh hưởng từ hoạt động của con người.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học môi trường/năng lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học môi trường/năng lượng (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập