Keystone logo

13 MBA Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (13)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Khoa học xã hội Khoa học Chính trị

Khoa học chính trị hướng tới việc phân tích và đánh giá từng thành phần trong các cơ quan chính phủ cũng như các cơ cấu xã hội bị ảnh hưởng. Một yếu tố quan trọng trong chương trình này đó là hiểu biết về hành vi chính trị của công dân và các vấn đề đạo đức cũng như triết học.