Keystone logo

1 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Kỹ thuật tài chính 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Tài Chính
  • Kỹ thuật tài chính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular locations

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh tế Tài Chính Kỹ thuật tài chính

Một Thạc sĩ Kỹ thuật tài chính sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức để bắt đầu một sự nghiệp trong ngành công nghiệp tài chính. Nó sẽ cho phép sinh viên để giải quyết các vấn đề và thách thức của thế giới tài chính ngày hôm nay. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại, và các bộ phận khác của ngành công nghiệp trên toàn thế giới.