Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Kĩ thuật kinh doanh 2023/2024

1 MBA Các chương trình trong Kĩ thuật kinh doanh 2023/2024

Tổng quat

Trong một chương trình kỹ thuật kinh doanh, sinh viên có thể nghiên cứu mối quan hệ giữa kỹ thuật và quản lý. Các chủ đề có thể bao gồm phân tích kinh tế, thiết kế xây dựng chung, chuỗi cung ứng, phân tích cạnh tranh và quản lý dự án cùng với các khóa học về đổi mới, chiến lược và lãnh đạo.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Kĩ thuật kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan