Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều MBA Các chương trình trong Kỹ thuật dầu khí 2023

1 MBA Các chương trình trong Kỹ thuật dầu khí 2023

overview

Kỹ thuật dầu khí là một lĩnh vực liên tục đổi mới. Các học sinh nghiên cứu lĩnh vực này có thể học cách phát triển các kế hoạch khoan vào mặt đất, làm thế nào để thiết kế các thiết bị hiệu quả nhất và làm thế nào để cộng tác với các nhà địa chất học để hiểu được trái đất xung quanh giếng.

read_more

filters

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Kĩ thuật Năng lượng
  • Kỹ thuật dầu khí
fields_of_study
  • Nghiên cứu Năng lượng (1)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format

related_fields_of_study