We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Warner University

Warner University

Warner University

Giới thiệu

Warner University hướng đến mức độ tương tác cao nhất cho tất cả các thành phần cốt lõi của nó - sinh viên tương lai, sinh viên hiện tại, giảng viên và nhân viên, cựu sinh viên, nhà tài trợ và bạn bè thông qua tuyển dụng, giữ chân và phát triển.

Warner University được định hướng để phục vụ sinh viên, cộng đồng, xã hội, nhà thờ và thế giới thông qua các chương trình, quan hệ đối tác và thực hành tập trung vào chiến lược thể hiện tình yêu của Đấng Christ dành cho tất cả mọi người.

Warner University sẽ được biết đến với việc quản lý trung thành và có chủ đích tất cả các tài sản, nguồn lực và các mối quan hệ đã được giao phó cho nó.

English Language Requirements

Chứng nhận trình độ tiếng Anh của bạn với Duolingo English Test! DET là một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và giá cả phải chăng được hơn 4.000 trường đại học (như trường này) trên khắp thế giới chấp nhận.

Địa điểm

  • Lake Wales

    U.S. 27,13895, 33859, Lake Wales

    Câu hỏi