Keystone logo
Stefan cel Mare University of Suceava Thạc sĩ về khả năng phục hồi trong giáo dục

MBA in

Thạc sĩ về khả năng phục hồi trong giáo dục

Stefan cel Mare University of Suceava

Stefan cel Mare University of Suceava

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Suceava, Romania

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi