Keystone logo
University of Baltimore, Merrick School of Business MBA Marketing

MBA Marketing

University of Baltimore, Merrick School of Business

University of Baltimore, Merrick School of Business

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* cho mỗi tín dụng ngoài tiểu bang | $ 840 cho mỗi tín dụng trong tiểu bang

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MBA in Marketing Management in Madrid
    • Madrid, Tây Ban Nha
  • MBA trong quản lý tiếp thị
  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh với chuyên ngành Marketing
    • San Juan, Puerto Rico