Keystone logo
University of Applied Sciences Ludwigshafen am Rhein MBA Wine, Sustainability & Sales
University of Applied Sciences Ludwigshafen am Rhein

MBA Wine, Sustainability & Sales

Ludwigshafen, Đức

4 Semesters

Tiếng Anh

Bán thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 14.000 / per semester *

Trộn lẫn

* 14,000 for EU students
. 19,000 EUR for non-EU students. Tuition fees need to be paid per semester (3,500 EUR or 4,750 EUR respectively). Costs for travel, meals, and accommodation are not included.

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

English Language Requirements

Certify your English proficiency with the Duolingo English Test! The DET is a convenient, fast, and affordable online English test accepted by over 4,000 universities (like this one) around the world.

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Bán hàng Chiến lược & Tập trung Lãnh đạo Bán hàng
  • Online USA
 • Tiếp thị Kỹ thuật số MBA với Chuyên ngành Thương mại Điện tử hoặc Bán hàng
  • Madrid, Tây Ban Nha
  • Spain Online, Tây Ban Nha
 • MBA về Lực lượng bán hàng và Quản lý bán hàng
  • Online