Keystone logo
Universidad Nebrija Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA

Bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA

Universidad Nebrija

Universidad Nebrija

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Madrid, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Mar 2024

* giá cuối cùng | với giá cuối cùng trực tuyến: 8400 €

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Kết quả chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi