Keystone logo
Universidad Ana G. Méndez – Recinto de Gurabo MBA en Cadena de Suministros y Gerencia de Materiales

MBA en Cadena de Suministros y Gerencia de Materiales

Universidad Ana G. Méndez – Recinto de Gurabo

Universidad Ana G. Méndez – Recinto de Gurabo

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Gurabo, Puerto Rico

Ngôn ngữ

Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

5 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2023

Giới thiệu

Kiểm định

Về trường học

Câu hỏi