Keystone logo
University of Europe for Applied Sciences Quản lý bán hàng MBA

MBA in

Quản lý bán hàng MBA

University of Europe for Applied Sciences

University of Europe for Applied Sciences

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Berlin, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 925 / per month *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Mar 2024

* Ứng viên EU: 925 € hàng tháng; Ứng viên ngoài EU: 12.332 € hàng năm

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi