Keystone logo
TU-Campus EUREF Quản lý năng lượng (MBA)

Quản lý năng lượng (MBA)

TU-Campus EUREF

TU-Campus EUREF

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Berlin, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 6.600 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* - giá mỗi học kỳ

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi