Keystone logo
The University of North Carolina at Chapel Hill School of Law

The University of North Carolina at Chapel Hill School of Law

The University of North Carolina at Chapel Hill School of Law

Giới thiệu

Trường Luật UNC được thành lập năm 1845 và là một phần của Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill, trường đại học đầu tiên được nhà nước hỗ trợ. Trường đã được Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ chấp thuận từ năm 1928.

Luật Carolina chuẩn bị các luật sư và nhà lãnh đạo xuất sắc để phục vụ người dân và các tổ chức của Bắc Carolina, quốc gia và thế giới. Là nơi có nhiều trung tâm và sáng kiến, trường cung cấp kiến thức chuyên môn sâu về quyền công dân, ngân hàng, luật môi trường, sở hữu trí tuệ, luật kinh doanh và chứng khoán, các nghiên cứu phê bình, phá sản và điều tra hiến pháp.

Địa điểm

  • Chapel Hill

    Chapel Hill, Hoa Kỳ

    Câu hỏi