Keystone logo
The University of Manchester Middle East Centre MBA điều hành toàn cầu Manchester

Chương trình MBA toàn cầu in

MBA điều hành toàn cầu Manchester

The University of Manchester Middle East Centre

The University of Manchester Middle East Centre

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn

Khoảng thời gian

18 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

GBP 41.500 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Jul 2023

* thanh toán làm 3 đợt

Giới thiệu

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Kiểm định

Về trường học

Câu hỏi