Keystone logo
© Eva Dang
The School of Management and Research

The School of Management and Research

The School of Management and Research

Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Trường Quản lý & Nghiên cứu (TSMR) tự hào về cam kết của mình để xuất sắc. Cam kết này phản ánh nhiệm vụ của TSMR trong việc cung cấp các chương trình chất lượng cao cho sinh viên của mình, dịch vụ đặc biệt cho cộng đồng và các nghiên cứu tiên tiến để thông tin về chính sách và thực tiễn. TSMR cũng cam kết tạo mối quan hệ đối tác với nhiều tổ chức giáo dục, dịch vụ và kinh doanh nhằm thúc đẩy nghiên cứu và các hoạt động sáng tạo trong nhiều ngành nghề và tổ chức cộng đồng.

TSMR là duy nhất trong sự kết hợp của các chương trình học tập và chuyên nghiệp để chuẩn bị cho các cá nhân cho một loạt các vai trò trong ngành công nghiệp. TSMR không chỉ chuẩn bị cho sinh viên có trình độ cao mà còn các chuyên gia trong những lĩnh vực thú vị và cần thiết để quản lý. Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các chương trình học tập của chúng tôi để khám phá nhiều khả năng về cung cấp.

Các chương trình của chúng tôi được hướng dẫn bởi khung khái niệm của TSMR, mô tả sự phát triển của sinh viên với tư cách là chuyên gia Inquirer. Inquirer-Chuyên gia tích cực tác động đến kinh nghiệm học tập của học sinh thông qua sự hiểu biết của họ và áp dụng kiến ​​thức chuyên nghiệp, quá trình giảng dạy, bối cảnh giáo dục, học sinh học tập, kỹ năng giao tiếp và mối quan hệ chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng Inquirer-Chuyên gia được chuẩn bị rất cao để đáp ứng nhu cầu thú vị của việc giảng dạy và học tập ngày nay ngoài các chương trình học tập chất lượng cao của chúng tôi. TSMR cũng cố gắng thu hút sinh viên, cựu sinh viên và cộng đồng trong nhiều hoạt động khác nhau. Là một sinh viên, bạn có thể tham gia vào một loạt các tổ chức chuyên nghiệp cung cấp tình bạn lâu dài với những sinh viên chia sẻ sở thích và niềm đam mê chuyên môn của bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn thích học tập của bạn tại TSMR. Chúng tôi mong muốn có cơ hội để chia sẻ với bạn cam kết của chúng tôi để xuất sắc.

66458_image1.jpg

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA

Sứ mệnh của Trường Quản lý và Nghiên cứu Luân Đôn là cung cấp các cơ hội cạnh tranh quốc gia và được quốc tế công nhận để học hỏi và thu hút sự tham gia của sinh viên đa dạng trong môi trường thực tế. Là một nguồn tài nguyên tri thức cho công chúng, Trường Quản lý và Nghiên cứu London xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục khác, các tổ chức cộng đồng, các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân để phục vụ các khu vực phục vụ và tác động đến thế giới.

Tầm nhìn của chúng tôi

Trường Nghiên cứu Quản lý London (TSMR) mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo học thuật được công nhận về sự đổi mới và chất lượng trong việc dạy và học, đứng ở tầm quốc tế và cam kết tiếp cận và dịch vụ tới các cộng đồng và xã hội mà nó phục vụ.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

TSMR đánh giá những điều sau đây như là trung tâm của tầm nhìn của nó:

  • Tính toàn vẹn: Chúng tôi giữ các tiêu chuẩn cao về tính cách và tính toàn vẹn như nền tảng mà theo đó TSMR được tạo ra.
  • Xuất sắc: Chúng tôi theo đuổi sự xuất sắc trong cộng đồng TSMR thông qua các cơ hội để đạt được thành công trong việc giảng dạy, nghiên cứu, học bổng, hoạt động sáng tạo và dịch vụ.
  • Trung tâm học tập: Chúng tôi nuôi dưỡng tính linh hoạt, kiến ​​thức và kỹ năng trí tuệ bằng cách kết hợp giảng dạy, nghiên cứu, đánh giá và học tập nhằm thúc đẩy sự phát triển liên tục của cộng đồng học giả của chúng tôi.
  • Trung tâm Sinh viên: Chúng tôi cam kết giáo dục, tra cứu và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của học sinh. Chúng tôi thúc đẩy học tập suốt đời, trách nhiệm dân sự và xã hội, sự lãnh đạo, và sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp.
  • Đa dạng: Chúng tôi chấp nhận sự đa dạng trong tất cả các khía cạnh của nó nhận ra rằng sự tôn trọng lẫn nhau đối với cá nhân và sự bao gồm tất cả là rất quan trọng cho cả thành công lẫn cá nhân.
  • Dịch vụ: Chúng tôi hỗ trợ và công nhận dịch vụ ở tất cả các cấp trong TSMR. Chúng tôi cố gắng đóng góp vào lợi ích của TSMR và thế giới.

Địa điểm

  • Cardiff

    292 North Road, Cardiff, Wales, CF14 3BN, Cardiff

Câu hỏi