Keystone logo
The Higher Education Business and Management School | Escola Superior de Administração e Gestão STRONG-ESAGS MBA về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
The Higher Education Business and Management School | Escola Superior de Administração e Gestão STRONG-ESAGS

MBA về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Jardim São Paulo, Brasil

Request duration

Tiếng Bồ Đào Nha

Request pace

Request application deadline

Mar 2024

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi