We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

TC Business School

TC Business School

TC Business School

Giới thiệu

Chúng tôi không phải là học giả. Chúng tôi là những nhà quản lý. Năm nay là đúng 20 năm kể từ khi chúng tôi chuyên về giáo dục các nhà quản lý và phát triển quản lý của các tổ chức sử dụng phương pháp học hành động. Đội ngũ giảng viên-quản lý tập trung tại TC Business School chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và giáo dục toàn diện cho các nhà quản lý và quản lý. Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp chương trình học MBA đầu tiên ở Cộng hòa Séc và hiện tại, cùng với đối tác Hà Lan, chúng tôi là những người duy nhất ở Châu Âu cung cấp chương trình giáo dục quản lý theo hình thức Học hành. Kể từ năm 1998, hơn 1.300 nhà quản lý người Séc và Slovakia từ gần 350 công ty, học viện và tổ chức đã thông qua các khóa học quản lý, chương trình phát triển quản lý và huấn luyện viên của chúng tôi.

Địa điểm

  • Prague 6

    Na Zátorce,4, 160 00, Prague 6

    Các chương trình

    Câu hỏi