Keystone logo
Swiss School of Management Dubai MBA Trong Kinh Doanh

MBA Trong Kinh Doanh

Swiss School of Management Dubai

Swiss School of Management Dubai

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 - 2 năm

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

EUR 13.900 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

* học phí toàn thời gian

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự