Keystone logo
Seton Hall University, School of Diplomacy and International Relations Mba / ma trong quan hệ ngoại giao và quốc tế (bằng kép)

MBA in

Mba / ma trong quan hệ ngoại giao và quốc tế (bằng kép)

Seton Hall University, School of Diplomacy and International Relations

Seton Hall University, School of Diplomacy and International Relations

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

South Orange, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi