Keystone logo
Seidman College of Business, Grand Valley State University

Seidman College of Business, Grand Valley State University

Seidman College of Business, Grand Valley State University

Giới thiệu

Seidman là tăng trường kinh doanh năng động nằm ở trung tâm của cộng đồng doanh nghiệp lớn hơn Grand Rapids. Các 68 toàn thời gian Tiến sĩ các giảng viên được dành riêng để giúp học sinh của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi kinh doanh phát triển và thịnh vượng. Tại Seidman tập trung được vào tương lai. Công nghệ thay đổi của thế kỷ 21 là chấp nhận trong các lớp học của chúng tôi. Các giảng viên chuẩn bị học sinh của chúng tôi cho vị trí của mình trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Bạn có thể tìm kiếm tại trang này như một sinh viên đại học hoặc sau đại học hoặc bạn có thể là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp tìm kiếm chuyên môn của giảng viên của chúng tôi hoặc các nguồn tài nguyên của chúng tôi kinh doanh. Địa phương, các công ty quốc gia và quốc tế tham gia vào các giảng viên Seidman trong dịch vụ tư vấn bởi vì hơn 90% có bằng tiến sĩ và nghiên cứu của họ xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh hàng đầu, tạp chí, hội thảo và các ấn phẩm thương mại. Khoa kinh doanh nhìn về tương lai khi họ dạy cho kinh doanh, cung cấp hỗ trợ và phát triển nghiên cứu. Cam kết phục vụ nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp bằng cách cung cấp dịch vụ thông tin, các doanh nghiệp nhỏ và Trung tâm Phát triển Công nghệ, nghiên cứu khách hàng, và chi phí tư vấn không có một thời gian kinh doanh. Hỗ trợ cũng được cung cấp thông qua các hội thảo và các chương trình có trụ sở tại Trung Tâm Đạo Đức Kinh doanh, Doanh nhân, gia đình và kinh doanh. Tầm nhìn cáo Để trở thành được biết đến như là một nguồn ưa thích của sinh viên tốt nghiệp đào tạo để áp dụng một cách tiếp cận sáng tạo, tích hợp, và liên ngành để kinh doanh. Sứ mệnh Trường Cao đẳng Seidman của kinh doanh cung cấp một môi trường học tập nghiêm ngặt, với trọng tâm là sinh viên, cam kết khu vực, và quan điểm toàn cầu. Trong giảng dạy, học bổng, và dịch vụ hoạt động của các trường Cao đẳng đổi mới, áp dụng kiến ​​thức, và tích hợp các khái niệm.

Địa điểm

  • Grand Rapids

    Seidman College of Business 401 Fulton Street West 515C DeVos,

    Câu hỏi