Keystone logo
Salem University

Salem University

Salem University

Giới thiệu

Một lịch sử đáng tự hào được xây dựng trên truyền thống học thuật

Salem cung cấp các chương trình cấp bằng thạc sĩ, cử nhân và cao đẳng cũng như các chương trình cấp chứng chỉ sau thạc sĩ trong nhiều lĩnh vực chủ đề và chuyên ngành.

Các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học tại Salem thường yêu cầu hoàn thành thành công một loạt các khóa học nền tảng nghệ thuật tự do bao gồm tiếng Anh, toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và hành vi cũng như nhân văn. Vai trò cơ bản của các khóa học giáo dục phổ thông này là:

 • Hỗ trợ sứ mệnh của trường đại học.
 • Nhấn mạnh nghệ thuật tự do, hướng đến sự tăng trưởng và phát triển trí tuệ nói chung.
 • Tích hợp các môn học khác nhau.
 • Cung cấp các thành phần triết học, đạo đức, xã hội, lịch sử, văn học hoặc thẩm mỹ.
 • Cung cấp các công cụ và khái niệm để phân tích văn hóa và xã hội trong bối cảnh quốc tế.

Ngoài ra, sinh viên dự kiến sẽ đạt được các năng lực sau:

 • Kỹ năng viết, nghe và nói
 • Khả năng tư duy phản biện
 • Năng lực định lượng và công nghệ
 • Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
 • Nhận thức quốc tế và đa văn hóa
 • Kỹ năng lãnh đạo và công dân

Phù hợp với và hỗ trợ Sứ mệnh, hầu hết sinh viên đại học sẽ hoàn thành một số khóa học giáo dục phổ thông tập trung vào thông tin và quan điểm toàn cầu.

Hầu hết các chương trình học cung cấp các khóa học bổ sung được đề xuất nhằm mở rộng kiến thức, kỹ năng và khả năng của sinh viên để hỗ trợ cho chuyên ngành của họ.

Mục tiêu của trường đại học là:

 • Phục vụ lợi ích công cộng thông qua học bổng học thuật và sự tham gia của cộng đồng;
 • Tạo môi trường thuận lợi cho sự hiểu biết đa văn hóa;
 • Tiếp tục phát triển chuyên môn của giảng viên và nhân viên;
 • Nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy và thể chế của sinh viên; và
 • Duy trì tính toàn vẹn tài chính thông qua quản lý tài chính lành mạnh.

Địa điểm

 • Salem

  West Main Street,223, 26426, Salem

Câu hỏi