Keystone logo
Saint Joseph University of Beirut

Saint Joseph University of Beirut

Saint Joseph University of Beirut

Giới thiệu

Đại học Saint-Joseph Beirut (USJ) là một trường đại học tư nhân của Li-băng, được thành lập vào năm 1875 bởi Hiệp hội Chúa Giê-su. Trường có 13 Khoa (khoa học tôn giáo, y, dược, nha khoa, khoa học điều dưỡng, kỹ thuật, luật và khoa học chính trị, kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý, nhân văn, khoa học, khoa học giáo dục và ngôn ngữ), 18 trường hoạt động dưới các Khoa USJ .

Giáo dục được cung cấp trong các cơ sở của Beirut cũng như tại các Trung tâm Khu vực: Trung tâm Nghiên cứu Đại học Bắc Lebanon (đặt tại Tripoli), Trung tâm Nghiên cứu Đại học Nam Liban (đặt tại Sidon), và Trung tâm Nghiên cứu Đại học Zahlé và Beqaa (đặt tại Zahlé).

Địa điểm

  • Beirut

    Beirut, Liban

Câu hỏi