We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

National Sun Yat-Sen University Bậc thầy của quản lý nguồn nhân lực toàn cầu (toàn thời gian chương trình MBA)
National Sun Yat-Sen University

Bậc thầy của quản lý nguồn nhân lực toàn cầu (toàn thời gian chương trình MBA)

0 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

* mỗi học kỳ

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ về khả năng phục hồi trong giáo dục
    • Suceava, Romania