We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Nova Southeastern University, H. Wayne Huizenga College of Business & Entrepreneurship MBA với chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực
Nova Southeastern University, H. Wayne Huizenga College of Business & Entrepreneurship

MBA với chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

Fort Lauderdale, Hoa Kỳ

18 Months

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

USD 1.026 / per credit

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi