Keystone logo
Nova Southeastern University, H. Wayne Huizenga College of Business & Entrepreneurship MBA với chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng

MBA in

MBA với chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng Nova Southeastern University, H. Wayne Huizenga College of Business & Entrepreneurship

Nova Southeastern University, H. Wayne Huizenga College of Business & Entrepreneurship

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi