Keystone logo
Neapolis University Pafos Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

MBA in

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Neapolis University Pafos

Neapolis University Pafos

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Paphos, Kypros

Ngôn ngữ

Tiếng Anh,

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Chương trình giảng dạy

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi