We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© NISS
Nanyang Institute of Social Sciences

Nanyang Institute of Social Sciences

Nanyang Institute of Social Sciences

Giới thiệu

Nanyang Institute of Social Sciences (NISS) được thành lập tại Singapore với mục tiêu tạo ra một nền tảng học tập suốt đời kết hợp các nguồn lực giáo dục đại học chất lượng từ phương Đông và phương Tây.

Tập đoàn NISS có các trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc và các tổ chức giáo dục đại học xuất sắc ở phương Tây. Nó tìm cách giải mã và phổ biến các lý thuyết và kinh nghiệm hỗ trợ sự phát triển kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc, chia sẻ nghiên cứu tiên tiến về khoa học xã hội phương Tây và nuôi dưỡng các tài năng liên ngành với trí tuệ phương Đông và tầm nhìn toàn cầu.

Địa điểm

  • Singapore

    30 Orange Grove Rd, Singapore, 258352, Singapore

Câu hỏi