We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© TESS
Montpellier Business School (Executive Programs)

Montpellier Business School (Executive Programs)

Montpellier Business School (Executive Programs)

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1897, MBS cung cấp nhân tài của Pháp và quốc tế, độc đáo về sự đa dạng và nền tảng của nó, đào tạo xuất sắc của một trường quản lý Pháp được quốc tế công nhận.

Là một trường quản lý toàn diện và cam kết, MBS giáo dục những người đi trước của quá trình chuyển đổi kinh tế có trách nhiệm.

Giáo dục để chuyển đổi

MBS chuẩn bị cho những người ra quyết định trong tương lai về một thế giới có trách nhiệm, được hướng dẫn bởi đạo đức hoạt động toàn cầu, nhận thức được các tác động xã hội, xã hội và môi trường của các quyết định của họ đối với thế giới

Tại sao lại là MBS?

Trường Kinh doanh Montpellier là trường quốc tế hàng đầu về quản lý toàn diện và có trách nhiệm, giúp các cá nhân tài năng trở thành nhà lãnh đạo trong việc chuyển đổi kinh tế có trách nhiệm của các công ty.

 • Grande Ecole of Management lần thứ 12 tại Pháp (Le Figaro 2021)
 • Tiên phong và dẫn đầu trong việc chuyên nghiệp hóa với hơn 1 500 sinh viên vừa học vừa làm
 • + 180 điểm đến quốc tế
 • Ba trường kinh doanh được công nhận (AACSB, EQUIS, AMBA)
 • Đội ngũ giảng viên xuất sắc: +100 giáo viên-nhà nghiên cứu, 96% tiến sĩ, 60% sinh viên quốc tế

Tuyên ngôn của chúng tôi

“MBS tin tưởng sâu sắc rằng sự khác biệt của chúng tôi là nguồn lực trong tương lai của các tổ chức thành công và có trách nhiệm. Nằm trong số các trường hàng đầu thế giới, MBS muốn thể hiện sức mạnh hòa nhập của mọi sự đa dạng. MBS hành động mỗi ngày để giáo dục học sinh và chuẩn bị cho chúng tham gia vào việc thay đổi tương lai, với nhận thức đầy đủ về tác động của các quyết định của chúng đối với thế giới. ”

Giá trị của chúng tôi

 • Đạo đức
 • Cởi mở và đa dạng
 • Trách nhiệm và hiệu suất toàn cầu

Bảng xếp hạng

Yêu cầu nhập học chương trình

Thể hiện cam kết và sự sẵn sàng của bạn để thành công trong trường kinh doanh bằng cách tham gia kỳ thi GMAT – kỳ thi tuyển sinh được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá kỹ năng suy luận và tư duy phản biện của bạn.

Tải xuống bài kiểm tra nhỏ GMAT để có được hương vị của các câu hỏi bạn sẽ tìm thấy trong bài kiểm tra.

Địa điểm

 • Montpellier

  Avenue des Moulins,2300, 34080, Montpellier

  Câu hỏi