We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Metropolitan College of New York

Metropolitan College of New York

Metropolitan College of New York

Giới thiệu

Được công nhận bởi ACBSP, MCNY School for Business cung cấp các chương trình cấp bằng đại học và một năm sau đại học tại các cơ sở ở trung tâm Manhattan Financial District và Bronx của chúng tôi. Các chương trình kinh doanh được thiết kế cho các chuyên gia đang làm việc với thời gian biểu nhanh chóng, các tùy chọn lên lịch thuận tiện, các lớp học trực tuyến và vô số cơ hội kết nối để giúp đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Đó là lợi thế của MCNY.

Sinh viên tốt nghiệp trường kinh doanh của chúng tôi tiếp tục làm những điều tuyệt vời: Họ không chỉ lãnh đạo các tập đoàn và là những doanh nhân thành công; họ có trách nhiệm với xã hội, là những thành viên đóng góp trong cộng đồng toàn cầu của chúng ta, những người cống hiến… trong khi vẫn tiến lên.

Địa điểm

  • New York

    West 60th Street,60, 10006, New York

    Câu hỏi