Keystone logo
John Carroll University, Boler College of Business MBA in Accounting

MBA in

MBA in Accounting

John Carroll University, Boler College of Business

John Carroll University, Boler College of Business

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

University Heights, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

USD 1.070 / per credit

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2023

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Kiểm định

Về trường học

Câu hỏi