Keystone logo
IU International University of Applied Sciences – MyStudies MBA về quản lý dữ liệu lớn

MBA in

MBA về quản lý dữ liệu lớn IU International University of Applied Sciences – MyStudies

IU International University of Applied Sciences – MyStudies

Giới thiệu

Cơ hội nghề nghiệp

Hội thảo trên web miễn phí và Hỏi đáp

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Bảng xếp hạng

Học bổng và tài trợ

Về trường học

Câu hỏi