Keystone logo
ISEG Business And Finance School - school of management MBA Tiếp thị, Quản lý Thương hiệu và Đổi mới

MBA in

MBA Tiếp thị, Quản lý Thương hiệu và Đổi mới

ISEG Business And Finance School - school of management

ISEG Business And Finance School - school of management

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Paris, Pháp

Ngôn ngữ

Người Pháp

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự