Keystone logo
INTI International University & Colleges, Malaysia Quản lý MBA quốc tế nguồn nhân lực, các trường đại học coventry, uk

MBA in

Quản lý MBA quốc tế nguồn nhân lực, các trường đại học coventry, uk INTI International University & Colleges, Malaysia

INTI International University & Colleges, Malaysia

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc Sĩ Quản Lý Nguồn Nhân Lực
    • Geneva, Thụy Sĩ
  • MBA về quản lý nguồn nhân lực
    • Berlin, Đức
  • MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
    • Vilnius, Litva