Keystone logo
Institute of Computer Science - Polish Academy of Sciences (IPI PAN) MBA - đổi mới và phân tích dữ liệu

Chương trình MBA 1 năm in

MBA - đổi mới và phân tích dữ liệu

Institute of Computer Science - Polish Academy of Sciences (IPI PAN)

Institute of Computer Science - Polish Academy of Sciences (IPI PAN)

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MBA Trực tuyến Đổi mới và Thay đổi Hàng đầu - Đại học York St John (Vương quốc Anh)
    • York, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland