Keystone logo
Imperial School of Management MBA trong quản lý chất lượng

MBA trong quản lý chất lượng

Imperial School of Management

Imperial School of Management

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

United Arab Emirates Online, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

12 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Mba - chính trong quản lý chất lượng
    • Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất
    • Gurabo, Puerto Rico