Keystone logo
IKF Institut für Kommunikation & Führung - Institute for Communication & Leadership MAS / MBA Truyền thông xã hội & Quản lý tri thức Thạc sĩ Nghiên cứu nâng cao / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Truyền thông xã hội & Quản lý tri thức

MBA in

MAS / MBA Truyền thông xã hội & Quản lý tri thức Thạc sĩ Nghiên cứu nâng cao / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Truyền thông xã hội & Quản lý tri thức IKF Institut für Kommunikation & Führung - Institute for Communication & Leadership

IKF Institut für Kommunikation & Führung - Institute for Communication & Leadership

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trong Quản lý Quốc tế
    • Rennes, Pháp
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
    • London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)
    • Paphos, Kypros