Keystone logo
IKF Institut für Kommunikation & Führung - Institute for Communication & Leadership MAS / MBA Chuyển đổi kỹ thuật số Thạc sĩ Nghiên cứu nâng cao / Thạc sĩ quản trị kinh doanh Chuyển đổi kỹ thuật số

MBA in

MAS / MBA Chuyển đổi kỹ thuật số Thạc sĩ Nghiên cứu nâng cao / Thạc sĩ quản trị kinh doanh Chuyển đổi kỹ thuật số IKF Institut für Kommunikation & Führung - Institute for Communication & Leadership

IKF Institut für Kommunikation & Führung - Institute for Communication & Leadership

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
    • Kuala Lumpur, Malaysia
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
    • Kuala Lumpur, Malaysia
  • MBA về Đổi mới và Quản lý Thay đổi
    • Barcelona, Tây Ban Nha