Keystone logo
IFA Paris MBA Quản lý Thời trang - Chuyên ngành Truyền thông

Chương trình MBA toàn cầu in

MBA Quản lý Thời trang - Chuyên ngành Truyền thông IFA Paris

IFA Paris

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MBA Quản lý và Tiếp thị Sang trọng và Thời trang
    • Paris, Pháp
  • MBA Quản lý và Tiếp thị sang trọng và thời trang
    • Paris, Pháp