Keystone logo
HTW Berlin University Of Applied Sciences MBA & Kỹ thuật quản lý khoa học đời sống

Thạc sĩ in

MBA & Kỹ thuật quản lý khoa học đời sống

HTW Berlin University Of Applied Sciences

HTW Berlin University Of Applied Sciences

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Berlin, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 16.000 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* € 16000

Giới thiệu

Ứng dụng Chương trình MBA&E LSM 2023/24 đã bắt đầu ngay bây giờ!

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi