Keystone logo
HTW Berlin University Of Applied Sciences MBA & Kỹ thuật quản lý khoa học đời sống

Thạc sĩ in

MBA & Kỹ thuật quản lý khoa học đời sống HTW Berlin University Of Applied Sciences

HTW Berlin University Of Applied Sciences

Giới thiệu

Ứng dụng Chương trình MBA&E LSM 2023/24 đã bắt đầu ngay bây giờ!

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi