Keystone logo
Humboldt State University - A California State University campus 1 năm mba trong chiến lược phát triển bền vững

Chương trình MBA 1 năm in

1 năm mba trong chiến lược phát triển bền vững

Humboldt State University - A California State University campus

Humboldt State University - A California State University campus

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Arcata, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

1 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 16.350 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* $ 16.350

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • MBA trong doanh nghiệp sáng tạo
    • Petaluma, Hoa Kỳ
  • Mba trong phát triển bền vững và ngoại giao
    • Washington, DC, Hoa Kỳ
    • Gambia Online, Gambia