Keystone logo
HELLENIC OPEN UNIVERSITY Master in Business Administration (MBA)

MBA in

Master in Business Administration (MBA)

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

HELLENIC OPEN UNIVERSITY

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Patras, Hy Lạp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian, Bán thời gian

Học phí

EUR 3.250

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Học phí chương trình

Cơ hội nghề nghiệp

Về trường học

Câu hỏi