Keystone logo
Gdansk Foundation for Management Development International Executive MBA

EMBA in

International Executive MBA

Gdansk Foundation for Management Development

Gdansk Foundation for Management Development

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Pomorska, Ba Lan

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

PLN 49.000 / per course

Hạn nộp hồ sơ

30 Sep 2023

ngày bắt đầu sớm nhất

Oct 2023

Tuyển sinh

Học phí chương trình

Về trường học

Câu hỏi