We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

FIA – Fundação Instituto de Administração MBA điều hành quốc tế
FIA – Fundação Instituto de Administração

MBA điều hành quốc tế

0 Months

Tiếng Bồ Đào Nha

Bán thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

 • The Rotman - SDA Bocconi MBA Điều hành Toàn cầu - GEMBA
  • Milan, Ý
  • Mumbai, Ấn Độ
  • + 6 hơn
 • MBA điều hành toàn cầu
  • Valbonne, Pháp
  • Belo Horizonte, Brasil
  • + 6 hơn
 • Chương trình MBA điều hành
  • Oshkosh, Hoa Kỳ