Keystone logo
FIA Business School - Profuturo MBA quốc tế

MBA quốc tế

FIA Business School - Profuturo

FIA Business School - Profuturo

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

São Paulo, Brasil

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trộn lẫn, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

18 tháng

Nhịp độ

Bán thời gian

Học phí

BRL 76.175 *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* trong 24 lần thanh toán trị giá R$ 3,047,00

Giới thiệu

Tuyển sinh

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi