Keystone logo
Exeed College MBA về An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp - Woolf, Malta
Exeed College

MBA về An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp - Woolf, Malta

14 Months

Tiếng Anh

Toàn thời gian

Request application deadline

Request earliest startdate

AED 35.000 / per course

Học từ xa

Giới thiệu

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp cung cấp một chương trình giảng dạy toàn diện nhằm chuẩn bị cho sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo hiệu quả trong lĩnh vực này. Chương trình bao gồm các mô-đun cốt lõi và các mô-đun chuyên môn bao gồm nhiều chủ đề liên quan đến quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Trong các mô-đun cốt lõi, sinh viên sẽ có được nền tảng vững chắc trong các lĩnh vực chính về kinh doanh và quản lý. Họ sẽ tìm hiểu về lý thuyết tổ chức, khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm và phối hợp, nhấn mạnh vào việc hiểu các yếu tố thúc đẩy nhân viên và thúc đẩy sự gắn kết. Các mô-đun chuyên môn trong chương trình tập trung vào quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trang bị kiến thức và chuyên môn để quản lý hiệu quả an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các môi trường tổ chức khác nhau, tạo ra tác động tích cực đến phúc lợi của nhân viên và thành công của tổ chức.

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Về trường học

Câu hỏi