Keystone logo
ESB Business School Quản lý quốc tế MBA - Phân tích dữ liệu và ra quyết định

Quản lý quốc tế MBA - Phân tích dữ liệu và ra quyết định

ESB Business School

ESB Business School

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Reutlingen, Đức

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

3 học kỳ

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

EUR 9.600

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Về trường học

Câu hỏi