Keystone logo
Coniche Business School

Coniche Business School

Coniche Business School

Giới thiệu

Coniche Business School (trước đây là Trường Kinh doanh Philipse và Trường Quản lý Khách hàng) là cơ quan có thẩm quyền về đào tạo và giáo dục trong lĩnh vực tiếp xúc với khách hàng. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở giáo dục ở điểm giao thoa giữa tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi gọi lĩnh vực chuyên môn bao trùm này là 'Quản lý khách hàng'.

Danh mục đầu tư của chúng tôi bao gồm đào tạo được thiết kế riêng, nhưng cũng có một số lượng lớn các khóa đào tạo và hội thảo thông qua đăng ký mở. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo được công nhận ở nhiều cấp độ khác nhau: từ MBO đến các khóa học Post HBO và MBA. Chúng tôi cung cấp một lộ trình học tập liên tục cho các chuyên gia tiếp xúc khách hàng: từ nhân viên đến quản lý cấp trung và quản lý cấp cao hơn.

Địa điểm

  • Houten

    Het Oude Stadhuys De Poort 42, 3991, Houten

    Câu hỏi