Keystone logo
CESTE, Escuela Internacional de Negocios Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

MBA in

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

CESTE, Escuela Internacional de Negocios

CESTE, Escuela Internacional de Negocios

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Zaragoza, Tây Ban Nha

Ngôn ngữ

Người Tây Ban Nha

Hình thức học tập

Học từ xa, Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

9 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Feb 2024

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học bổng và tài trợ

Chương trình giảng dạy

Kết quả chương trình

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi