Keystone logo
African School of Economics Chương trình giáo dục bậc cao

Chứng chỉ in

Chương trình giáo dục bậc cao

African School of Economics

African School of Economics

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Cotonou, Bénin

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi